Alapnézet

 Gyengénlátóknak

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, a KEOP program keretében valósul meg.


Üdvözöljük a "Miskolc környéki rekultivációs önkormányzati társulás területén levő 12 db tszh-lerakó rekultivációja" című projekt honlapján!

A projekt EU támogatásból, a KEOP-2.3.0. "A települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" támogatási keretéből készül.


Projekt koncepció bemutatása

A Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás földrajzilag két nagytáj, az Északi-középhegység és az Alföld területéhez egyaránt kapcsolódik. A társulás területének kb. felét a középhegységek és a dombságok alkotják, amelyek sajátos lejtőt képeznek a sík vidék felé földrajzi és kulturális értelemben egyaránt. A sík vidék műveltsége évszázadokon át fokozatosan nyomult felfelé a természetes közlekedőfolyosót alkotó völgyeken, ugyanakkor a Felföld különféle népcsoportjai is magukkal hozták kultúrájukat az időszaki munkák vagy a sík vidék folyamatos vonzására történő áttelepülésük révén.

A nagytájak közötti folyamatos kapcsolat éppen úgy természetes része az itt élő népcsoportok műveltségének, mint a domb- és hegyvidék adottságaihoz való alkalmazkodás, a mezőgazdálkodást kiegészítő sokféle kézműves foglalkozás.

A terület a Miskolci kistérség nyugati részéből a Bükki Nemzeti Parkból, délkeletre a Borsodi dombságon keresztül húzódik a Sajóig, illetve a Bükk-hegyég vonulatait követve délre tart, hogy onnan érje el a Mezőcsáti és Tiszaújvárosi kistérségek sík területeit.

A síkság a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás déli részét foglalja el, felszínük a folyóvizek járásához igazodik. A Bükkalja és a Tisza vonala között terül el a Mezőség, ami a folyó mentén a Borsodi ártér mélyebb fekvésű szakaszába fut. a Borsodi Mezőség, teljesen sík terület. Felületét patakok szabdalják, északról a Sajó zárja le a területet, keletről és délről a Tisza. A folyószabályozások előtt ártér volt, hol a Tisza, hol a Sajó, vagy a kisebb patakok árasztották el. A korábban vízjárta területek mára kiszáradtak, helyükön szántóföld van. Vannak még tocsogós, vizenyős részek is. A Sajó és a Hernád összefolyásánál a Miskolci kapuban nyílik ki a táj a sík vidék felé.


>

Sorszám

Település neve

Rekultiválandó lerakók száma

1.

Bükkaranyos

1

2.

Bükkszentkereszt

1

3.

Hejőszalonta

1

4.

Hernádnémeti

1

5.

Igrici

1

6.

Sajópálfala

1

7.

Sajópetri

1

8.

Sajószentpéter

1

9.

Szakáld

1

10.

Tiszakeszi

1

11.

Kisgyőr

2az oldal tetejére